Pohřební ústav

Tranquillitas® Praha spol. s r.o.

 

Naše společnost působící v oboru od roku 1992, pro Vás zajišťuje tyto služby:

· kompletní kremační a hřbitovní služby po celé ČR

·
 smuteční obřady v naší obřadní síni v Praze-Vinohradech
  (Vinohradská obřadní síň)

· zadání obřadních síní dle vlastního výběru včetně květinových darů

·
 zpopelnění zesnulého v našem zařízení krematoria Kladno

·
 zpopelnění zesnulého v zařízení krematoriích Motol a Strašnice

·
 vyřízení vydání úmrtního listu na příslušné matrice

·
 vytištění smutečního oznámení na počkání

·
 převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí včetně
  vyřízení veškerých formalit

·
 uložení do hrobu, včetně církevního pohřbu

·
 uložení urny v urnových hájích

·
 vsyp nebo rozptyl popela na pietních loučkách

·
 zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím – zejména květinové
  dary, smuteční oznámení

 

Veškeré smuteční služby poskytujeme v našich vlastních zařízení na území hl.m.Prahy a jsou prováděny na vysoké profesionální a společenské úrovni.

Výběr pohřebního ústavu záleží výhradně na Vašem uvážení. A to i v případě úmrtí v nemocnici či doma i tehdy, když jiná pohřební služba již zesnulého odvezla.

 

Kvalita poskytovaných služeb a cenová úroveň se někdy značně liší, což nemusí odpovídat vašim požadavkům.

© 2006 Pohřební ústav Tranquillitas® Praha spol. s r.o.