Zahraniční a speciální služby pohřebního ústavu

 

Kompletně zajišťujeme především přepravy jak zesnulých občanů ČR ze zahraničí do kteréhokoli místa v České republice, tak přepravy zesnulých cizích státních příslušníků z České republiky do kteréhokoli státu na světě.
 

Přeprava ze zahraničí do ČR

V závislosti na místě úmrtí je přeprava uskutečňována autem

(z většiny evropských zemí) nebo letecky (případně kombinace obou), v obou případech ve spolupráci s jinou pohřební službou či jinou institucí v místě úmrtí.

Zajištění přepravy představuje následující služby:

· obstarání příslušné rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními
     předpisy pro přepravu zesnulých

· v případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Ford Transit

· v případě letecké přepravy zajištění letu na letiště v Praze-Ruzyni
a následný převoz z letiště do místa určení na území ČR

· vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu, včetně
úmrtního listu, případně jejich legalizace

· v případě zájmu projednání pohřbu zesnulého (žehem, do země) na území hl.m.Prahy po uskutečnění přepravy

 

Přeprava z ČR do zahraničí

I v tomto případě je přeprava uskutečňována autem či letecky

(případně kombinace obou), a to v závislosti na místě určení.

Zajištění přepravy představuje následující služby:

·  obstarání příslušné rakve se zinkovou vložkou v souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu zesnulých

·  v případě přepravy autem převoz zesnulého v rakvi vozem Ford Transit

·  v případě letecké přepravy zajištění letu z letiště v Praze-Ruzyni

·  vyřízení všech nezbytných dokladů a povolení pro přepravu

·  v případě zájmu či nutnosti zajištění balzamace těla zesnulého

·  zajištění podmínek pro náboženské obřady a rituály před uskutečněním přepravy

 

Alternativou přepravy zesnulého v rakvi je /na přání pozůstalých/ zajištění zpopelnění zesnulého v místě úmrtí a zaslání urny s popelem zesnulého na tuzemskou či zahraniční adresu.
 

Máte-li zájem o další informace, můžete nás kontaktovat na adrese:

Italská 6
Praha 2
Král.Vinohrady
120 00 
tel.: +420 222 521 756
fax: +420 222 521 756
 

Pondělí

08:00 – 16:30
Úterý   08:00 – 16:30
Středa   08:00 – 16:30
Čtvrtek   08:00 – 16:30
Pátek    08:00 – 16:30
Sobota   10:00 – 15:00
Neděle 10:00 – 15:00© 2006 Pohřební ústav Tranquillitas® Praha spol. s r.o.